دسته: کشاورزی و زراعت

دانلود تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص 14 صفحه + zip

دانلود تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص تحقیق تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص مقاله تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص

دانلود طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای 23 ص 21 صفحه + zip

دانلود طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای 23 ص تحقیق طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای 23 ص مقاله طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای 23 ص طرح احداث گلخانه برای تولید محصولات گلخانه ای 23 ص

دانلود پاورپوینت گل- دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان 22 صفحه + ppt

ساختمان گل گل مانند سایر جوانه ها از کنار برگ کوچکی (برگه) خارج می شود و بر روی یک پایه(پایک) قرار می گیرد گل شامل دو بخش 1 پوشش گل جام گل(گلبرگ) کاسه گل (کاسبرگ) 2 دستگاه تولید مثل پرچم نافه گل مادگی •اقسام برگ کویول محور کوتاهی که تمام قسمتهای برگ روی آن قرار گرفته اند نهنج انتهای محور گل که قطعات گل روی آن قرار دارند کاسه گ